Miljöpolicy

En miljöcertifierad återvinningsanläggning

Företaget är en miljöcertifierad återvinningsanläggning enligt ISO 14001 och har sedan ceritifieringen i maj 2001 upprättat, dokumenterat och underhållit ett miljöledningssystem som ett medel att säkerställa företagets hantering av miljöfrågor. Till exempel arbetar företaget med att uppfylla specificerade krav för begagnat handelsjärn.

Företaget har sammanställt en miljömanual som täcker kraven enligt ovan nämnda standard. Miljömanualen innehåller eller refererar till miljöledningssystemets rutinbeskrivningar och klargör strukturen hos den dokumentation som används inom miljöledningssystemet.

Alla anställda känner till vår miljöpolicy enligt överlämnade dokument och bidrar till att den uppfylls samt medverkar till att rapportera och åtgärda brister i miljöarbetet. Arbetet skall ha klara mål vilket innebär kontinuerliga förbättringar och i samband med anbudsgivning informerar vi om vår miljöpolicy.