BPS Återvinning AB

Startade år 1979 i Kristianstad med huvudinriktning på återvinning av metaller. Vårt motto är att vara ett företag med
god service och ett brett miljötänkande. Under årens lopp har vår verksamhet utökats och innefattar även:

-Lagring
-Entreprenad
-Rivning
-Demontering
-Försäljning av handelsjärn
-Rep- och smidesverkstad

Vid starten omfattades vår anläggning av cirka 2500 kvadratmeter och vår nuvarande anläggning, det gamla
sockerbruket från 1894, består av 150 000 kvadratmeter markyta. År 2004 ombildades företaget till fastighetsbolaget
Karpalunds Fastighetsbolag HB och samma år bildades ytterligare ett nytt bolag – BPS Återvinning AB, där återvinningsverksamheten ingår.

Återvinning