BPS

 

BPS Återvinning AB

Startade år 1979 i Kristianstad med huvudinriktning på återvinning av metaller. 2016 såldes inkråmet till Lelles Återvinning AB . BPS Återvinning bredriver ingen verksamhet nu.